[1]
Afni, R. 2021. TERAPI MUSIK KLASIK PADA IBU HAMIL UNTUK MENURUNKAN KECEMASAN MENJELANG PROSES PERSALINAN DI BPM HJ.DINCE SAFRINA, SST. Prosiding Hang Tuah Pekanbaru. 1, 1 (Apr. 2021), 50–54. DOI:https://doi.org/10.25311/prosiding.Vol1.Iss1.58.