Afni, R. “TERAPI MUSIK KLASIK PADA IBU HAMIL UNTUK MENURUNKAN KECEMASAN MENJELANG PROSES PERSALINAN DI BPM HJ.DINCE SAFRINA, SST”. Prosiding Hang Tuah Pekanbaru, vol. 1, no. 1, Apr. 2021, pp. 50-54, doi:10.25311/prosiding.Vol1.Iss1.58.